Uutiset

  

 • Tuottavuutta tehokkaalla kiinnittämisellä

  Lataa artikkelin PDF versio

  Sylinterilohkon suorakiinnitys STARK-nollapiste-elementeillä

  Tunnettu sanonta ”ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki” pätee erittäin hyvin nykyaikaisessa, tehokkuuteen pyrkivässä valmistusketjussa. Usein koneistukseen liittyvissä hankinnoissa työstökappaleen kiinnittäminen jää sivustakatsojan rooliin. Näin siitäkin huolimatta että kappaleen kiinnitys on keskeinen osa laadun ja tehokkuuden tuottamista, samalla viivalla koneen, työkalujen ja kappaleenkäsittelyn rinnalla. Kiinnittimen tukevuus ja värinättömyys vaikuttavat olennaisesti niin kappaleen laatuun kuin työkalujen ja koneen käyttöikään ja täten koko järjestelmän elinkaarikustannuksiin.

   

  Kappaleenkiinnitys ja automaatio

  Suomalaisen työn tuottavuuden kehittämisessä automaatio on avainasemassa niin suurissa kuin pienemmissäkin sarjoissa. Automaation yleistyessä konepajoissa törmätään entistä useammin uusiin ongelmiin, kuten kiinnitysmenetelmien toimintavarmuus ja huoltovapaus, ja niiltä edellytetään myös monipuolista monitorointia. Kuten perinteistenkin menetelmien kohdalla, pienissä ja usein vaihtuvissa sarjoissa asetusaikojen merkitys korostuu. Joustavat kiinnitysmenetelmät eivät kuitenkaan saa heikentää järjestelmän luotettavuutta tai tarkkuutta. Kiinnitysjärjestelmän suunnittelussa ja komponenttien valinnassa em. vaatimuksiin kannattaa varautua jo alusta asti, mutta myös olemassa olevaa ympäristöä voidaan kehittää ja modernisoida tehokkaammaksi ja tuottavammaksi.

  Tanreco Oy:n vahva kokemus alalta sekä pitkä yhteistyö työs-tökappaleen kiinnittämiseen keskittyneen saksalaisen Römheld Groupin kanssa ovat yrityksen vahvuuksia asiak-kaidensa tuottavuuden kehittämisessä. Konserniin kuuluvat Römheld, HILMA sekä itävaltalainen STARK täydentävät toisiaan saumattomasti kappaleenkiinnittämiseen liittyvissä haasteissa.

  Pitkä perinteet omaava Römheld Group, jonka juuret ulottuvat 1700 – luvulle, toimii keskeisessä roolissa mm. Keski-Euroopan autoteollisuuden kiinnitintoimittajana, kehittyen alan terävim-mässä kärjessä. Järjestelmien tehokkuuden ohella autoteollisuus pakottaa panostamaan luotettavuuteen, sillä häiriöitä tuotannossa ei sallita. Armoton tuotteiden testaaminen onkin elinehto, josta hyötyvät myös muut teollisuudenalat. 

  Römheld:n Innovatiivisuudesta kertoo myös uusimmat sähkökäyttöiset E-TEC – kääntösylinterit ja nollapiste-kiinnittimet, joissa lukitus- ja/tai avausvoima tuotetaan sähköllä. Nämä soveltuvat ympäristöihin joissa ei sallita hydrauliikkaa tai paineilmaa.

  3D-tulostetut erikoisleuat
  keskittävässä HILMA-
  puristimessa, kiinnitettynä
  koneeseen
  STARK-nollapiste-elementeillä.

   

  Luotettavuutta sarjavalmistukseen

  Useimmin Römheld:n komponentteihin, kuten kääntö- ja lohkosylintereihin sekä tukielementteihin törmää suurempien sarjojen kappalekohtaisissa kiinnittimissä. Valtaosa tuotteista on suunniteltu max 500bar järjestelmiin. Korkea paine mahdollistaa suuren kiinnitysvoiman pienilläkin elementeillä, jotka on helppo sijoittaa hankaliinkin paikkoihin. Myös kiinnittimen massa vähenee tukevuuden kärsimättä. Pienikään lähtöpaine ei ole este, sillä se voidaan luotettavasti kohottaa kiinnittimen yhteydessä ns. boosterilla. Römheld:n valikoima kattavaa kaikki hydrauliseen kiinnittämiseen tarvittavat komponentit hydrauliyksiköistä venttiileihin ja kiinnityselementteihin. Integroidulla anturoinnilla varustettu versio löytyy myös monesta tuotteesta.

  Suurta mielenkiintoa on herättänyt langaton paineanturointijärjestelmä, joka tuo erityistä etua paletti- ja FMS – järjestelmiin. Kiinnittimen reaaliaikainen paine on jatkuvasti tiedossa riippumatta mitattavan kohteen sijainnista. Mahdolliset häiriöt voidaan tunnistaa ajoissa, ja korjata tuotannon kärsimättä. Vastaanotin on liitettävissä lähes mihin tahansa järjestelmään, ja antureilla voi mitata niin 

  kaasujen kuin nesteenkin painetta, mallista riippuen 0 - 600bar alueella. Järjestelmää voi toki käyttää muissakin kohteissa joissa langattomasta paineen mittaamisesta olisi etua.

  Mittavaa menetelmäkehitystä on tehty myös reikäkiinnittimien parissa. Suoraan kappaleessa olevasta reiästä kiinnittämällä voidaan parhaimmillaan hoitaa paikoitus ja kiinnitys samanaikaisesti, ja samalla kappaleen ympärille vapautuu tilaa muille työvaiheille.
  Kompakti Römheld-kiinnitin
  jossa vipuliikkeen lisäksi lineaarinen
  puristusisku

   

  Nollapistekiinnityksestä joustavuutta

  Nollapistekiinnitys ei ole aivan uusi asia, mutta sen joustavuutta ja mahdollisuuksia ei monesti ole täysin oivallettu. Hyvin suunniteltu nollapisteympäristö mahdollistaa mm. samojen kiinnitinten kierrättämisen lähes kaikissa yrityksen työstökoneissa. Menetelmä soveltuu myös lukuisiin muihin kiinnitystarpeisiin joissa luja ja tarkka paikoitus on tärkeää. Mallista riippuen elementin läpi voidaan viedä myös energiaa integroitujen kanavien kautta, eikä erillistä liitinyksikköä tarvita. Automaatiosovelluksiin on monitoroidut ja sisäisin paineilmapuhdistuskanavin varustetut mallit. Myös monissa HILMA – puristimissa on valmiina paikat STARK – nollapistenippeleille.

   

  Nollapistekiinnittimillä tapahtuva työstökappaleen suorakiinnitys on erittäin tehokas kiinnitysmenetelmä, kun kappaleessa on, tai siihen voidaan lisätä kiinnityspisteet joihin nollapiste-elementin vetonippeli voidaan kiertää. Kiinnitys tapahtuu nopeasti ja tarkasti, mahdollistaen koneistuksen viideltä sivulta. STARK valmistaa erityisesti suorakiinnitykseen soveltuvia nollapiste-elementtejä, joissa mittaheittojen kompensointi tapahtuu elementissä. Näin kaikki työstökappaleeseen kiinnittyvät vetonippelit ovat samanlaisia, jolloin kappaleen varustelu on helppoa joko robotilla tai manuaalisesti.

   STARK – elementit säilyttävät ns. nollapisteen 0,005mm tarkkuudella annettuun pitovoimaan asti. Tällainen tarkkuus edellyttää rakenteelta huomattavaa tukevuutta, ja onkin yksi merkittävä peruste STARK:in suosiolle mm. ilmailuteollisuudessa ja moottorivalmistuksessa.

  Robotisoitu leukojen vaihto HILMA ASH -hydrauliseen
  puristimeen

   

  Tarkkaa ja tukevaa kiinnitystä moniakseliseen työstöön

  5-akseliset koneet alkavat olla koneistuksen arkea. HILMA:lla on vuosien kokemus erityisesti moniakselisiin koneisiin soveltuvista puristimista, jotka mahdollistavat koneen ulottuvuuksien hyödyntämisen kiinnityksen tukevuudesta tinkimättä. Tukevuus onkin yksi HILMAn perusarvoja, joista puristimet ovat toimintavarmuutensa ja pitkäikäisyytensä ohella tunnettuja.

   Erityisesti moniakseliseen työstöön soveltuvia MC- ja SCS- malleja on 40-125mm leukaleveyksissä sekä keskittävinä, että kiinteää leukaa vasten puristavina, ja osaa on saatavana myös hydraulikäyttöisinä. Puristimiin on myös tarjolla laaja valikoima leukoja erilaisilla pinnoilla ja kitkapinnoitteilla.

  Erittäin joustavaan täysin automatisoituun valmistukseen on HILMA kehittänyt ASH – sarjan hydraulikäytöiset puristimet. Pitkä isku voidaan paikka-anturoida, ja leuat voidaan vaihtaa kappalekohtaisesti robotin toimesta.

  STARK – nollapistekiinnittimiin yhdistettynä HILMA – puristimet muodostavat joustavan ja luotettavan kiinnitysjärjestelmän vaihteleviin tarpeisiin.

   

  Tehokkaammat mekaaniset menetelmät

  Aina suuretkaan sarjat eivät edellytä hydraulisia kiinnittimiä, puhumattakaan pienemmistä eristä. Kun kappaleen muoto on haastava, joudutaan usein turvautumaan kappalekohtaiseen mekaaniseen kiinnittimeen. Usein koneen pöydälle muodostuu kokoelma porraspaloja, kiinnitysrautoja ja vasteita, jotka sinänsä ovat tuttuja ja koeteltuja välineitä. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin asetusaika, joka saattaa toistua jopa kokonaisuudessaan seuraavien kappaleiden kohdalla.

  Mekaaniseen kappaleenkiinnitykseen on tarjolla monenlaisia kustannustehokkaita komponentteja kuten kiinnityspuristimia, vasteita ja painimia, joita hyödyntämällä työn kokonaisasetusaikaa saatetaan pienentää radikaalisti. Saksalainen Halder tarjoaa laajan valikoiman erilaisia kiinnityksen apuvälineitä sekä standardikomponentteja, ja kotimaisista OK-Vise – matalakiinnittimistä voi löytyä ratkaisu moneen tilaongelmaan.

   Tanreco on helposti lähestyttävä kumppani myös mekaanisen kiinnityksen saralla. Parhaimpaan lopputulokseen päästäänkin avoimella keskustelulla menetelmien kehittämisestä asiakaskeskeisesti.

  HALDER-komponentit
  mekaaniseen kiinnittämiseen

   

  Apua suunnitteluun

  Kiinnitinjärjestelmä on usein arvokas investointi, ja tuottavuuden takaaminen edellyttää oikeita valintoja. Tanreco on edelleen kehittänyt palvelukonseptiaan, ja oikeiden ratkaisujen esisuunnittelussa käytämme apuna SolidWorks 3D - ympäristöä. Mallit havainnollistavat eri kiinnitinten käytettävyyttä ja mahdolliset ongelmakohdat on helpompi tunnistaa. Asiakkaat voivat myös itse ladata 3D-malleja Römheld:n kotisivuilta. Niille asiakkaille joilla ei omaa mahdollisuutta ole, voimme tarjota myös kiinnitinten suunnittelutyötä. Suuremmat projektit ja jopa kokonaiset avaimet käteen – ratkaisut onnistuvat päämiestemme ja yhteistyökumppaneidemme avulla. Kerromme mielellään lisää mahdollisuuksista. Suomalaisen työn tuottavuuden jatkuva kehittäminen ja tehostaminen ovat tärkeitä, yhteisiä tavoitteitamme.

   

  Yhteystiedot:

  Teemu Virtanen
  puh. +358 (0)46 920 0075
  teemu.virtanen@tanreco.fi

  Römheld Group-kotisivut
  Lataa artikkelin PDF versio

   

  Voit myös tutustua lisää Römheld Group:n tarjontaan sivuillamme:

  Hilma - Puristintyökalujen pikaliittimet ja magneettipöydät 
  Hilma - Mekaaniset, hydraulismekaaniset ja hydrauliset koneruuvipuristimet 
  Stark - Hydrauliset, mekaaniset, paineilma- sekä sähkötoimiset nollapistekiinnittimet 
  Römheld - Hydraulinen kappaleenkiinnitys- ja käsittely

   

   

   

  Tagit: Kappaleenkiinnitys  Automaatio  Römmheld  Nollapistekiinnitys  Suunnittelu  Kiinnittäminen  Kiinnitysjärjestelmä  Hilma  Stark  Sähkökäyttöinen kääntösylinteri  Hydraulinen kiinnittäminen  Kustannustehokkuus  FMS  Anturointi  Kiinnitin  Koneruuvipuristin  Korkeapaine hydrauliikka  5 akselinen  SolidWorks  Työstö  Työstökappaleen kiinnitys  Menetelmäkiinnitys  Piensarjavalmistus  Puristin  Tuottavuus  Asetusaika  Langaton  5-axis  Tanreco  
    Takaisin